St. Louis Shag

Saint Louis Shag – vienas iš svingo šokių, savo šaknis kildinantis1 iš Charleston,2 prasidėjęs būtent St. Louis mieste, Missouri valstijoje, todėl dažnai įvardijamas kaip “teritorinis” šokis. Manoma, jog St. Louis Shag kūrėsi kaip individualus šokis XX a. ketvirtajame dešimtmetyje. 3

stl2stl1

Šis šokis buvo subalansuotas greito tempo muzikai (stomp, jump, boogie-woogie), tačiau puikiai tinka ir lėtesniame tempe. Standartinė pagrindinių žingsnių kombinacija (basics) sudaryta aštuonių takto dalių ritmui (8-count), susideda iš trižingsnio-spyrio-trižingsnio-spyrio (triple-step – kick – triple-step – kick), tačiau esama įvairių modifikacijų.

stl3

St. Louis Shag istorija artimai siejasi su “Imperial” klubu, pastatytu 1928 m. St. Louis. Kurį laiką, dar iki išpopuliarėjant Lindy Hop šokiui, klubas garsėjo savo šokio stiliumi, vadinamu tiesiog “The Imperial”. Veikiausiai šis šokis ir buvo virsmo iš Charleston į St. Louis Shag katalizatorius. Įsibėgėjant ketvirtajam dešimtmečiui, kartu su džiazo muzikantais, keliaujančiais iš vidurio vakarų į New York, klubą pasiekė Lindy Hop, kuris pakeitė “Imperial” šokio stilių. Negana to, vėliau taip pat prisidėjo besikeičianti populiariosios muzikos tendencija – prasidėjo rokenrolo era. Taip evoliucionavęs “Imperial Swing” pavadinimas, kuris šiandien savo stiliumi yra kur kas artimesnis West Coast Swing. 4

stl5

stl6Kenny Wetzel (1929-2000 m.), bene garsiausias St. Louis šegeris, turėjo daug įtakos šokio vystymuisi, sklaidai bei išlikimui visą XX amžių. Gimęs St. Louis bei pradėjęs šokti su sese, Kenny Wetzel vėliau keliavo į vakarinę pakrantę. Kartu su juo ir St. Louis Shag peržengė “teritorinio” šokio ribas. Šis šokėjas garsėjo savo pasiekimais įvairiuose stiliuose: West Coast Swing, Lindy Hop, netgi Latino. Tai vienas iš nedaugelio žmonių, visą savo gyvenimą saugojęs svingo šokių kultūrą (šokdamas, mokydamas, DJ’jaudamas ir vesdamas renginius) – net tada, kai jie nebuvo tokie populiarūs.

St. Louis Shag išliko “gyvas” besikeičiant kartoms dėka ankstyųjų šokėjų (“oldtaimerių”), pritaikiusių šokį tuo metu populiariai muzikai (pvz.: rokenrolui ar net R&B). Galima rasti daug filmuotos medžiagos, kur St. Louis Shag įmaišomas kartu su West Coast Swing grojant greitai rokenrolo muzikai, o šokėjai stiliumi reprezentuoja būtent to meto populiariąją kultūrą. Be Kenny Wetzel reikėtų paminėti Tommy Russo, Dolores Shy, Virginia Shy, Mike Renda, Joe & Eva Renda, Eddie Plunkett, Dottie Spokesfield ir Jim & Lorraine Byrnes – dauguma jų St. Louis Shag šokę nuo ketvirtojo–penktojo dešimtmečio. Nemažiau prie šokio išlikimo prisidėjo ir jaunesnės kartos šokėjai, kurie perdavė žinias iš “oldtaimerių”, – Peter Loggins, Mia Goldsmith, Katja Hrastar, Todd Yannacone. Šiandien, be jau paminėtų, vieni aktyviausių St. Louis Shag šokėjų yra Christian Frommelt ir Jenny Shirar.

Tekstą sudėjo Rokas Borusevičius